Bestuur


Bestuur en Ledenvergadering
Het bestuur bestaat uit minimaal vijf personen. Er is een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. De leden van het bestuur worden door de leden van de vereniging tijdens een algemene ledenvergadering gekozen voor een periode van twee jaar. Herverkiezing van bestuursleden is mogelijk.
Atletiekvereniging Castricum houdt elk jaar, meestal in de maand april, een algemene ledenvergadering. Op deze vergadering wordt, naast de verkiezing van nieuwe bestuursleden, door het bestuur o.a. verslag gedaan over het afgelopen jaar en worden de plannen voor de toekomst en de begroting voor het nieuwe jaar gepresenteerd. Beslissingen van de algemene ledenvergadering zijn bindend voor het bestuur en de leden.
Document
Toegevoegd door
Publicatie
Datum
Er zijn geen documenten aanwezig in deze map.
Terug naar boven