Vertrouwenscontactpersoon
Bij AV Castricum willen wij dat al onze leden zich thuis voelen en betrokken zijn. Wij zien graag een vereniging vóór en door onze leden en vinden het belangrijk met elkaar verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen voor een veilige sportomgeving.

Maar wat is nu een veilige sportomgeving? Volgens ons is dat een omgeving waarin we met elkaar zorg dragen voor een leuke, sportieve en gezellige sfeer, waarin een ieder zich veilig voelt. Treiteren en pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie, intimideren en andere ongewenste omgangsvormen zijn helaas niet ongewoon in onze huidige samenleving. Wat voor de één een grapje is, kan de ander helemaal verkeerd opvatten of zelfs als ongewenst zien. Natuurlijk beseffen we dat dit geheel persoonlijk is. Bepalend is echter dat de activiteit/ situatie door de betrokkene als ongewenst wordt ervaren. Het mooiste zou zijn als je diegene direct aanspreekt op het ongewenste gedrag. Maar dat is niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, angst of wat dan ook kunnen een reden zijn om niets te zeggen, met als gevolg dat je er mee blijft rondlopen.

In zulke gevallen zou het goed zijn als je bij iemand terecht kunt die naar je luistert, zich geen mening vormt, je niet veroordeelt en bovenal niets doorvertelt. Iemand die je eventueel kan helpen of je kan doorverwijzen naar een professionele hulpverlener indien nodig. Zo iemand wordt ook wel een Vertrouwenscontactpersoon genoemd.

Sportverenigingen kennen een Vertrouwenscontactpersoon. Er is bij AVC een eerste aanspreekpunt voor iedereen die opmerkingen, vragen of problemen heeft m.b.t. treiteren, pesten, agressie, geweld,(seksuele) intimidatie en/ of andere ongewenste omgangsvormen. De Vertrouwenscontactpersoon is aanspreekpunt voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur. De gesprekken zijn vertrouwelijk tenzij er sprake is van een schadelijke situatie.

Zit je ergens mee, ook al twijfel je of dit iets is voor een Vertrouwenscontactpersoon, kom gerust en deel je ervaring. Dit kan door direct te e-mailen of te bellen naar: 

 

Petra Eichelsheim

06 14764464

Petra traint op donderdagavond bij Hans Beentjes in de groep en op zondagochtend. 

Document
Toegevoegd door
Publicatie
Datum
Petra Eichelsheim Iedereen 28-11-2017
Terug naar boven