Nieuws

Informatie grondaankoop sportpark “de Duinloper” van Parnassia Groep

09 maart 2019 door Joop Beentjes
www.avcastricum.nl

Hoewel er overeenstemming is tussen de Parnassia Groep en de gemeente Castricum over de prijs van de grond van ons sportpark is er toch nog een politiek obstakel naar voren gekomen. Door Groen Links is er gevraagd om een moreel appel te doen bij de Parnassia Groep omdat de grond 25 jaar geleden is verkocht aan de Parnassia Groep voor fl. 1,00. Hoewel dit bedrag natuurlijk in geen enkele verhouding staat tot de huidige prijs is wel de vraag of dit appel wel terecht is.

 

 


Na een gesprek met de verantwoordelijke ambtenaar van de gemeente en ook met de vertegenwoordiging van Parnassia is er binnenkort een verdere toelichting en uitleg te verwachten over de toenmalige transactie met alle rechten en plichten. De aanschafprijs is tot stand gekomen met daarbij ook de overname van alle schulden en alle verplichtingen. Wij hebben het volste vertrouwen dat de toelichting helderheid biedt over de toenmalige transactie prijs en dat de overeenkomst zoals die aan de gemeenteraad is voorgelegd alsnog doorgang kan vinden.
 

Het bestuur van AV Castricum heeft medio 2016 bij de gemeente Castricum onder de aandacht gebracht dat Parnassia bereid zou zijn om de grond waarop de atletiekbaan gesitueerd is, te verkopen. Door onze goede contacten met de Parnassia Groep is deze informatie destijds verkregen.

Dit bericht is een vervolg op het bericht van 19 januari:Aankoop grond van het sportcomplex van AV Castricum door de gemeente Castricum

Wij zijn zeer verheugd dat de gemeente Castricum en de Parnassia Groep nu overeenstemming hebben bereikt over de prijs en voorwaarden om tot aankoop over te kunnen gaan.

 

Waarom is dit voor AV Castricum van belang?

In de huidige situatie is er sprake van een erfpachtovereenkomst tussen de Parnassia Groep en de gemeente Castricum. Deze overeenkomst loopt af in 2026. In de erfpachtovereenkomst staat de voorwaarde dat bij geen verlenging van de erfpacht het sportpark volledig ontruimd moet worden op onze kosten.

AV Castricum staat voor een grote investering (nieuwe toplaag voor de atletiekbaan) die onverantwoord zou zijn zolang er onduidelijkheid zou blijven bestaan over de verlenging van de erfpachtovereenkomst. De onzekerheid over de voorwaarden waarmee de Parnassia Groep in 2026 de erfpachtovereenkomst zou willen verlengen vond het bestuur een belangrijk argument om de gemeente te overtuigen tot onderhandelingen met de Parnassia Groep over te gaan. 

 

Met deze aankoop door de gemeente Castricum is de zekerheid gewaarborgd en is er geen belemmering meer om verder te investeren in de atletiekbaan, waardoor onze toekomst op deze prachtige locatie zeker is.


Namens het bestuur,

Joop Beentjes
voorzitter AV Castricum

 


 
www.avcastricum.nl
Vanaf nu: voor alle pupillen online trainingen! Iedere dinsdag, donderdag en zaterdag 3 nieuwe leuke oefeningen van de… Meer >
 
www.avcastricum.nl
Beste AVC leden, Een leeg sportpark, geen atleten op onze atletiekbaan en ook geen trainingen terwijl nu de periode aanbreekt om… Meer >
 
www.avcastricum.nl
Michel Butter, lid Team Distance Runners en AVC: "Geen voorjaarsmarathon, dus de bal even laten leeglopen en weer hard oppompen… Meer >
 
www.avcastricum.nl
Beer Cas woont in het AVC clubhuis en gaat graag als mascottebeer met de pupillen mee naar wedstrijden. Als een pupil een prijs… Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25-04-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03-04-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13-11-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven