Privacybeleid: data

Data die vastgelegd worden

Van al deze doelgroepen worden gegevens vastgelegd.  AVC legt per doelgroep alleen de gegevens vast die nodig zijn om de door haar gestelde doelen te bereiken. Om deze data te verkrijgen vraagt AVC de leden (of, bij leden van jonger dan 16 jaar: hun ouders) een inschrijfformulier in te vullen, of hun gegevens te verstrekken aan een lid van het bestuur of een commissie.

 

In dit overzicht wordt per doelgroep aangegeven welke gegevens dat zijn en met welk doel deze gegevens vastgelegd worden.

 

Doelgroep
 

Vastgelegde gegevens
 

Doelstelling
 

    1. Leden/atleten (1) 

NAW (2), geslacht, geboortedatum, tel.nr.,
e-mailadres (3), (4), (5)   

Communicatie

    1. Leden/atleten

Bankgegevens

Inning contributiegelden

    1. Trainers

NAW

Communicatie

    1. Vrijwilligers

NAW

Communicatie

    1. Landelijke organisatie: Atletiekunie

NAW

Afdracht lidmaatschapsgelden atletiekunie.

 

Online is vastgelegd hoe de diverse betrokken samenwerken in commissies, wie de leden zijn van deze commissies. De leden van deze commissies leggen in deze commissies online vast wanneer ze vergaderen, welke (standaard)procedures ze hanteren, wanneer en welke acties ondernomen moeten worden door de leden, en de documenten die voor hun werk relevant zijn.
 

(1) Aan mensen die zich afmelden als lid wordt gevraagd of we hun gegevens mogen bewaren tot nadere opzegging.

(2) NAW: Naam, adres en woonplaats


(3) Leden bepalen zelf of ze hun teamgenoten (na inloggen op de site of de app) toegang geven tot hun NAW-gegevens.
 

(4) Bij leden die jonger zijn dan 16 jaar, worden de contactgegevens van de ouders vastgelegd. Daarnaast stellen we via Club-assistent leden van jonger dan 16 jaar in de gelegenheid om een eigen profiel aan te maken op de site om zo toegang te krijgen tot extra informatie op de site die alleen voor leden beschikbaar is.  
 

(5) Leden kunnen daarnaast zelf bepalen of ze een foto online zetten en of ze deze online zichtbaar willen laten zijn voor teamleden en/of leden van commissies.

Terug naar boven