Privacybeleid uitgelegd: doelgroepen

Doelgroepen

Om deze doelen te bereiken heeft AVC contact met allerlei partijen, zowel binnen als buiten de vereniging. Van al deze partijen worden gegevens vastgelegd om met hen te communiceren en/of hun ontwikkeling als atleet te kunnen begeleiden en/of contributie te innen.
 

AVC onderscheidt de volgende doelgroepen:

  1. Leden/atleten:
   • Actieve leden: mensen die zich ingeschreven hebben als lid van de vereniging en meedoen met één of meer loop- of trainingsgroepen van AVC.
   • Oud-leden: mensen die lid zijn geweest van AVC maar zich hebben uitgeschreven en geen trainingen meer volgen.
     
  2. Trainers: mensen die (op wekelijkse basis) de leden ondersteunen bij de trainingen en zo AVC helpen haar doelen te bereiken:
   • Trainers (jeugd/volwassenen): mensen die zelfstandig trainingen verzorgen.
   • Trainer-coördinator (jeugd/volwassenen): verantwoordelijk voor de afstemming van de verschillende trainingsgroepen op elkaar.
   • Assistent-trainers (jeugd/volwassenen): mensen die trainers helpen bij het geven van een training. Assistent-trainers staan niet zelfstandig voor een groep.
     
  3. Vrijwilligers: mensen die (al dan niet op regelmatige basis) een bijdrage leveren aan het overige werk dat gedaan moet worden om de doelen te bereiken. Hieronder vallen o.a.
    1. het bestuur,
    2. commissies ‘accommodatie en onderhoud’, ‘techniek’ en IT: de mensen die verantwoordelijk zijn voor, resp. het onderhoud verzorgen van de techniek in het algemeen, de IT, banen en het clubhuis,
    3. commissie ‘Sleutelbeheer’: de mensen die de verhuur van het terrein en het clubhuis verzorgen en zorgen voor het beheer van de sleutels,
    4. de mensen die een bijdrage leveren aan de organisatie van runs en wedstrijden, w.o.:
     1. juryleden (algemeen en elektronische tijdwaarneming),
     2. inschrijf- en wedstrijdcommissies (verantwoordelijk voor de inning van de inschrijfgelden en de coördinatie van de runs en de wedstrijden),
     3. commissie ‘Strand- en duinlooporganisatie’,
    5. Kantinecommissie (verantwoordelijk voor eten en drinken in de kantine bij evenementen),
    6. Vertrouwenscontactpersoon,
    7. Hulpouders: ouders die een bijdrage leveren aan activiteiten rondom trainingen en wedstrijden van pupillen en junioren, zoals het houden van toezicht op de banen en het vervoer van en naar de wedstrijdlocatie.
    8. vrijwilligers die (soms op incidentele basis) taken verrichten op verzoek van de verschillende commissies.
      
  4. Landelijke organisaties, o.a.:
  5. Provinciale/regionale organisaties, o.a.
   • Gemeente Castricum
   • Parnassia (i.v.m. organisatie Parnassiacross)
     
  6. Sponsoren:
   • Bedrijven die met een geldelijke bijdrage of een bijdrage in natura AVC helpen haar doelen te bereiken
   • Vrienden van AVC: mensen die een jaarlijkse vaste geldelijke bijdrage leveren
     
  7. Mediabedrijven (kranten, tijdschriften, online platforms)

 

N.B. Mensen kunnen deel uitmaken van verschillende doelgroepen. Zo zijn er leden die ook vrijwilliger zijn, of ereleden die ook ‘Vriend van AVC’ zijn.

Terug naar boven