Privacybeleid: inleiding

Uitleg privacybeleid: inleiding

AV Castricum (hierna te noemen: AVC) is een atletiekvereniging in Castricum. Leden komen uit Castricum en de omgeving. Op hun eigen trainingsterrein, De Duinloper, komen de leden bij elkaar om in groepen te trainen voor alle takken van de atletieksport. De groepen voor volwassenen zijn voornamelijk loopgroepen, zowel voor beginners als voor gevorderden.

De jeugd tot 18 jaar (pupillen en junioren) traint naast het hardlopen ook op ver- en hoogspringen, en werpnummers als balwerpen, kogelstoten, discuswerpen en speerwerpen.
 

Gegevens van de leden
Om onze taken als atletiekvereniging uit te kunnen voeren, hebben we van onze leden gegevens nodig. Naam- en contactgegevens zijn nodig om met de (ouders van) leden contact te hebben, en betalingsgegevens gebruiken we om contributie te heffen. Daarnaast leggen we soms prestaties vast, zoals baan- en persoonlijke records. En we maken foto’s van de activiteiten die we organiseren om met elkaar te delen wat we doen. Ook van onze trainers leggen we gegevens vast, van vrijwilligers en sponsors, van partijen met wie we samenwerken in regionaal of landelijk verband en van mediabedrijven die ons helpen om meer bekendheid te geven aan wat we doen.

Veiligheid
Bij AV Castricum vinden we veiligheid belangrijk. We willen dat bij onze trainingen en overige activiteiten de veiligheid van de betrokkenen gegarandeerd is en dat al onze leden zich thuis voelen en betrokken zijn. Daarvoor volgen we de gedragscodes van NOC/NSF, we hebben een baanreglement opgesteld en we hebben een vertrouwenspersoon.

Om mensen zich veilig te laten voelen verzamelen we relevante gegevens zodat we met hen (of bij de jeugd: met hun ouders/vertegenwoordigers) in contact kunnen komen als de veiligheid in het geding is en we dragen zorg voor dat alleen relevante gegevens gedeeld worden met de personen die over deze gegevens moeten beschikken in het kader van de doelstellingen van de vereniging.
Dat betekent niet alleen dat de leden (en bij de jeugd: hun ouders/vertegenwoordigers) weten welke gegevens we verzamelen en met welk doel, maar ook dat ze zelf gegevens kunnen (laten) wijzigen en bepalen wie toegang hebben tot hun gegevens op het web of de app van onze vereniging, of bij trainingen/evenementen.
Met dat uitgangspunt sluiten we aan bij de privacywet die in mei 2018 van kracht is geworden: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 
Terug naar boven