Pupillenkamp

Pupillenkamp AV Castricum 8 en 9 sept.

Pupillenkamp sept. 2018

Aanmeldingsformulier pupillenkamp 2018
*
*

Hierbij machtig ik AV Castricum om de kosten van het kamp te incasseren. Het bedrag wordt geïnd van de rekening waarvan de contributie (pupil) geïnd wordt.

Klik rechtsonder op versturen, dan is de aanmelding (of afmelding) definitief!

Terug naar boven