Vrijwilligerscoordinator

Vrijwilligersco├Ârdinator

Een grote en groeiende vereniging als AV Castricum kan niet zonder vrijwilligers. Die zijn nodig om baanwedstrijden en Strand- en duinlopen te organiseren, te jureren bij wedstrijden, lopers de goede kant op te sturen bij de Strand- en Duinlopen, eten en drinken te verzorgen in het clubhuis etc.
Om leden, ouders van leden en andere geïnteresseerden te informeren over de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk, zoeken we een Vrijwilligerscoördinator.
 

Coördinatietaken:

  • Input leveren aan het bestuur voor het opstellen en onderhouden van het vrijwilligersbeleid;
  • Relevante ontwikkelingen vertalen naar voorstellen die het vrijwilligerswerk in de organisatie verbeteren;
  • Leiding geven aan de vrijwilligerscommissie in de richting van de gewenste resultaten;
  • Actief werven van vrijwilligers middels op te stellen wervingsplannen en campagne;
  • Wensen en behoeften van vrijwilligers in kaart brengen en deze afstemmen op de behoefte van de vereniging;
  • Contacten onderhouden met instanties die vrijwilligers begeleiden zoals re-integratiebureaus;

 

Operationele taken:

  • Verzorgen van introductie en evt. coördineren van opleiding (bijvoorbeeld leren omgaan met het systeem Club-Assistent) van vrijwilligers;
  • Inventariseren van competenties van leden en/of ouders van leden
  • Motiveren van vrijwilligers en zorgen voor een goede samenwerking;
  • Organiseren van de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst

Competenties: 

We zoeken iemand die goed is in overleggen, problemen oplossen, motiveren, delegeren en teamvorming kan stimuleren. Daarnaast kan de coo╠łrdinator omgaan met verschillende mensen, luisteren, individuele en groepsgesprekken voeren, omgaan met weerstanden en kritiek.

 

Tijdsbesteding
 

Deze vrijwilligersfunctie kan flexibel worden ingedeeld en kost circa 4 uur per week. 

 

Meer informatie
 

Heb je interesse of wil je meer informatie? Stuur een mailtje naar de voorzitter van AV Castricum, Joop Beentjes via voorzitter@avcastricum.nl

Terug naar boven