Privacybeleid: overig

Overige afspraken

    1. Rechten

Leden en overige betrokkenen hebben te allen tijde recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens (inclusief foto- of videomateriaal). Ook kunnen ze bezwaar maken tegen verwerking van hun gegevens. Hiertoe kunnen ze een mail sturen met hun verzoek naar de secretaris van AV Castricum.

Verwijdering van persoonsgegevens kan wel als gevolg hebben dat AVC haar diensten niet meer goed kan vervullen ten aanzien van deze personen en dat het lidmaatschap niet gecontinueerd kan worden.

 

    1. Legitimatie bij gebruik rechten

Om zeker te weten dat alleen rechthebbenden op verzoek inzage krijgen tot de door AVC opgeslagen gegevens, wordt alleen ingegaan op een verzoek tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens na het verstrekken van een legitimatiebewijs.

 

    1. Afhandeling klachten   

Alhoewel we ons best doen om de privacy van alle bij AVC betrokkenen optimaal te garanderen, kunnen er natuurlijk altijd problemen ontstaan. Ongewild kunnen gegevens verloren raken of in handen komen van mensen die daar geen rechten op hebben. Als die situatie zich voordoet of als mensen klachten hebben over het door ons gevoerde beleid, dan stellen wij het zeer op prijs als ze hierover contact met ons opnemen. Hiervoor kan het contactformulier op de site gebruikt worden, of er kan een mail gestuurd worden naar de voorzitter of secretaris van AV Castricum, zij zullen op deze opmerkingen of klachten uiterlijk binnen een week reageren.

Terug naar boven