Bestuurszaken

Algemene Ledenvergadering

Jaarlijks organiseert het bestuur van AV Castricum een Algemene Ledenvergadering. In 2018 vond deze vergadering plaats op 12 april. De agenda voor deze vergadering is hier te lezen. 

De notulen van de voorgaande ledenvergaderingen zijn te lezen op een besloten deel van de website (alleen voor leden toegankelijk)

Huishoudelijk reglement van AV Castricum

Hier kunt u het Huishoudelijk reglement van AV Castricum lezen.
Terug naar boven