Bestuurszaken

Algemene Ledenvergadering

Bestuur 

Het bestuur van AV Castricum bestaat uit vijf personen:
  • Joop Beentjes (voorzitter)
  • Iain Taylor (penningmeester)
  • Margreet van den Berg (secretaris)
  • Ronald Schram (jeugdzaken)
  • Paula Vrolijk- de Vries (communicatie)
Algemene Ledenvergadering
Jaarlijks organiseert het bestuur van AV Castricum een Algemene Ledenvergadering. 
De ledenvergadering van 2020 staat gepland op donderdag 16 april. De agenda wordt t.z.t. online gezet.

De notulen van de voorgaande ledenvergaderingen zijn te lezen op een besloten deel van de website (alleen voor leden toegankelijk)

Huishoudelijk reglement van AV Castricum

AV Castricum is als vereniging bij de Atletiekunie aangesloten. Aangesloten verenigingen moeten beschikken over goedgekeurde statuten. Deze statuten moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor verenigingen en daarnaast moet de Atletiekunie die statuten goedgekeurd hebben. Dit heeft te maken met de verplichtingen die atletiekclubs hebben ten opzichte van elkaar en de Atletiekunie. Daarnaast heeft AV Castricum Huishoudelijk Reglement opgesteld. Hier kun je het Huishoudelijk reglement van AV Castricum lezen.

Terug naar boven