Vrienden van AVC

Waarom heeft AVC Vrienden nodig?
Leden van de vereniging zien het clubhuis vaak als hun tweede thuis, omdat ze meerdere keren per week trainen. Ook ouders van jeugdleden zijn meerdere keren per week in het clubhuis te vinden.
Er zijn bij de diverse leden en ouders van jeugdleden altijd wensen die niet direct uit de begroting van AVC gefinancierd kunnen worden.
 

De Vrienden van AVC gaan zorgen dat er extra financiële middelen zijn, om wensen voor de vereniging te realiseren. Zoals verdere inrichting van het clubhuis, meubilair voor onder de veranda, een kinderspeelplaatsje, extra trainingsmaterialen, digitaal uitslagenbord in clubhuis etc.

De Vrienden van AVC zijn leden, oud-leden, ouders van leden en andere geïnteresseerden.
Dus alle mensen die AV Castricum een warm hart toedragen!

De Vrienden van AVC worden jaarlijks uitgenodigd voor een ledenvergadering, waarbij besloten wordt aan welk doel de bijdragen besteed worden. Dit zijn bijdragen waarvoor de jaarlijkse begroting van AV Castricum geen ruimte heeft.
 

Wat betalen de Vrienden van AVC?
Voor 50 euro per jaar steun je de club extra. De Vrienden van AVC beslissen zelf waar dit geld aan wordt besteed: Eenmaal per jaar komen de Vrienden van AVC bij elkaar. Dan wordt besproken welke wensen er zijn en vervolgens wordt door de vrienden samen besloten aan welk(e) project(en) dat jaar financiële steun wordt verleend.
 

Gelijk vriend van AVC worden?
Vul het inschrijfformulier in!
Het formulier kan gescand en verstuurd worden naar de penningmeester van AV Castricum of geef het af aan één van de bestuursleden tijdens de training.
 

Vragen?
Je kunt contact opnemen met één van de bestuursleden:
●    Joop Beentjes, voorzitter
●    Ronald Schram, jeugdzaken
●    Paula Vrolijk, communicatie
●    Iain Taylor, penningmeester

Terug naar boven