Nieuws

Uitnodiging aan alle AVC-leden: Algemene ledenvergadering op 12 april 2018

03 april 2018 door Paula Vrolijk - de Vries
www.avcastricum.nl

Op donderdag 12 april 2018 vindt de Algemene ledenvergadering plaats. Het bestuur nodigt alle leden, trainers, ouders van pupillen en ouders van junioren van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.


AGENDA Algemene ledenvergadering Atletiekvereniging Castricum

Aanvang: 20:00 uur Locatie: het clubhuis van AV Castricum

 

De begroting 2018 zal op de avond van de Algemene ledenvergadering beschikbaar zijn. Tevens kunt u de jaarcijfers 2017 en begroting 2018 voorafgaand aan de vergadering opvragen via penningmeester@avcastricum.nl. Vanaf 2 april zijn deze stukken beschikbaar.

Via deze link (alleen voor leden van AVC toegankelijk, log in linksboven op de website) vindt u de notulen van de ledenvergadering van 6 april 2017.

Voorafgaand vindt de vergadering plaats van de Vrienden van AVC. De vrienden worden hiervoor apart uitgenodigd. 


Agenda:

1. Opening
2. Vaststellen notulen vergadering 6 april 2017
3. Ingekomen stukken en/of mededelingen
4. Jaarcijfers 2017
5. Begroting 2018
6. Verslag kascommissie
7. Decharge bestuur voor financieel beleid
8. Samenstelling bestuur en commissies, Benoeming functie secretaris
9. Korte presentatie over de technische commissie door Joop Beentjes - voorzitter AV Castricum 
10. Korte presentatie over Clubassistent (nieuwe website van AVC) door Ronald Schram - bestuurslid AV Castricum
11. Huldiging van de AVC-leden die in 2017 een clubrecord hebben verbeterd
12. Rondvraag
13. Sluiting
 

Aanmelden
Aanmelden voor de vergadering kan via het formulier.
 


 
www.avcastricum.nl
Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van 12 april 2018 had ik de eer om namens het bestuur en de clubrecord-commissie (Dirk… Meer >
 
www.avcastricum.nl
Trainster Maria Sofan schreef het volgende verslag over de eerste wedstrijd van de juniorencompetitie op zaterdag 14 april in… Meer >
 
www.avcastricum.nl
Bij alle wedstrijden heb je juryleden nodig; mensen die er voor zorgen dat de atleten hun wedstrijden kunnen doen. Een wedstrijd kan… Meer >
 
www.avcastricum.nl
Het jaar 1968. Atletiek Vereniging Castricum was een jonge vereniging, nog maar nét opgericht, en beschikte niet over een eigen… Meer >
 
03-04-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13-11-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven