Nieuws

Uitnodiging aan alle AVC-leden: Algemene ledenvergadering op 12 april 2018

03 april 2018 door Paula Vrolijk - de Vries
www.avcastricum.nl

Op donderdag 12 april 2018 vindt de Algemene ledenvergadering plaats. Het bestuur nodigt alle leden, trainers, ouders van pupillen en ouders van junioren van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.


AGENDA Algemene ledenvergadering Atletiekvereniging Castricum

Aanvang: 20:00 uur Locatie: het clubhuis van AV Castricum

 

De begroting 2018 zal op de avond van de Algemene ledenvergadering beschikbaar zijn. Tevens kunt u de jaarcijfers 2017 en begroting 2018 voorafgaand aan de vergadering opvragen via penningmeester@avcastricum.nl. Vanaf 2 april zijn deze stukken beschikbaar.

Via deze link (alleen voor leden van AVC toegankelijk, log in linksboven op de website) vindt u de notulen van de ledenvergadering van 6 april 2017.

Voorafgaand vindt de vergadering plaats van de Vrienden van AVC. De vrienden worden hiervoor apart uitgenodigd. 


Agenda:

1. Opening
2. Vaststellen notulen vergadering 6 april 2017
3. Ingekomen stukken en/of mededelingen
4. Jaarcijfers 2017
5. Begroting 2018
6. Verslag kascommissie
7. Decharge bestuur voor financieel beleid
8. Samenstelling bestuur en commissies, Benoeming functie secretaris
9. Korte presentatie over de technische commissie door Joop Beentjes - voorzitter AV Castricum 
10. Korte presentatie over Clubassistent (nieuwe website van AVC) door Ronald Schram - bestuurslid AV Castricum
11. Huldiging van de AVC-leden die in 2017 een clubrecord hebben verbeterd
12. Rondvraag
13. Sluiting
 

Aanmelden
Aanmelden voor de vergadering kan via het formulier.
 


 
www.avcastricum.nl
Zaterdag 16 maart streden de jongste atleten van Atletiek Vereniging Castricum, samen met ruim 1200 andere jeugdatleten uit de… Meer >
 
www.avcastricum.nl
Zondag 17 maart stond de derde editie gepland van de Parnassia Groep Cross, die georganiseerd wordt door AV Castricum en de Parnassia… Meer >
 
www.avcastricum.nl
Maandag 11 maart was het tijd voor de jaarlijkse jurybijeenkomst: de AVC juryleden zijn bijgepraat door Oscar Wokke en Ton… Meer >
 
www.avcastricum.nl
Op zondag 17 maart 2019 organiseert AV Castricum samen met de Parnassia Groep voor de derde keer een hardloopcross. Dit… Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03-04-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13-11-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven