Nieuws

Uitnodiging aan alle AVC-leden: Algemene ledenvergadering op 12 april 2018

03 april 2018 door Paula Vrolijk - de Vries
www.avcastricum.nl

Op donderdag 12 april 2018 vindt de Algemene ledenvergadering plaats. Het bestuur nodigt alle leden, trainers, ouders van pupillen en ouders van junioren van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.


AGENDA Algemene ledenvergadering Atletiekvereniging Castricum

Aanvang: 20:00 uur Locatie: het clubhuis van AV Castricum

 

De begroting 2018 zal op de avond van de Algemene ledenvergadering beschikbaar zijn. Tevens kunt u de jaarcijfers 2017 en begroting 2018 voorafgaand aan de vergadering opvragen via penningmeester@avcastricum.nl. Vanaf 2 april zijn deze stukken beschikbaar.

Via deze link (alleen voor leden van AVC toegankelijk, log in linksboven op de website) vindt u de notulen van de ledenvergadering van 6 april 2017.

Voorafgaand vindt de vergadering plaats van de Vrienden van AVC. De vrienden worden hiervoor apart uitgenodigd. 


Agenda:

1. Opening
2. Vaststellen notulen vergadering 6 april 2017
3. Ingekomen stukken en/of mededelingen
4. Jaarcijfers 2017
5. Begroting 2018
6. Verslag kascommissie
7. Decharge bestuur voor financieel beleid
8. Samenstelling bestuur en commissies, Benoeming functie secretaris
9. Korte presentatie over de technische commissie door Joop Beentjes - voorzitter AV Castricum 
10. Korte presentatie over Clubassistent (nieuwe website van AVC) door Ronald Schram - bestuurslid AV Castricum
11. Huldiging van de AVC-leden die in 2017 een clubrecord hebben verbeterd
12. Rondvraag
13. Sluiting
 

Aanmelden
Aanmelden voor de vergadering kan via het formulier.
 


 
www.avcastricum.nl
Op zondag 21 oktober vond de Amsterdam Marathon plaats.  Meer >
 
www.avcastricum.nl

Starters in opleiding

18 oktober 2018
Al twee weken lang is op zaterdag op onze baan een groep cursisten in de weer met een pistool. Deze cursisten volgen namelijk de… Meer >
 
www.avcastricum.nl

Ouders trainen met pupillen

13 oktober 2018
Zelfverzekerd stonden de AVC pupillen zaterdag 13 oktober klaar voor de pupillentraining. Dit in tegenstelling tot hun ouders, die… Meer >
 
www.avcastricum.nl
Op zondag 7 oktober vond de tiende en mogelijk laatste Wijckloop plaats, met start en finish in Heliomare.  Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03-04-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13-11-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar boven